Paslaugos ir įkainiai

Eil. Nr. Paslaugų pavadinimas Kaina Eur be PVM PVM Kaina Eur su PVM
1. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainos vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas bute, Eur/m3 4,20 0,88 5,08
1.1. Geriamojo vandens tiekimo, Eur/m3 1,54 0,32 1,86
1.2. Nuotekų tvarkymo, Eur/m3 2,66 0,56 3,22
2. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainos vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas individualiame name, Eur/m3: 3,95 0,83 4,78
2.1. Geriamojo vandens tiekimo, Eur/m3 1,44 0,30 1,74
2.2. Nuotekų tvarkymo, Eur/m3 2,51 0,53 3,04
3. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainos abonentams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas buities ir komerciniams poreikiams bei perkantiems geriamąjį vandenį, skirtą karštam vandeniui ruošti ir tiekiamą abonentams, Eur/m3: 4,01 0,84 4,85
3.1. Geriamojo vandens tiekimo, Eur/m3 1,51 0,32 1,83
3.2. Nuotekų tvarkymo, Eur/m3 2,50 0,52 3,02
4. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainos abonentams, perkantiems geriamąjį vandenį, skirtą patalpoms šildyti ir tiekiamą vartotojams bei geriamąjį vandenį, skirtą karštam vandeniui ruošti ir tiekiamą vartotojams ir vartotojų grupei, atsiskaitančiai daugiabučio namo įvade, Eur/m3: 3,92 0,82 4,74
4.1. Geriamojo vandens tiekimo, Eur/m3 1,42 0,30 1,72
4.2. Nuotekų tvarkymo, Eur/m3 2,50 0,52 3,02
5. Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos kaina vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas daugiabučio namo bute, Eur/butui per mėn.:
kai įrengtas apskaitomasis apskaitos prietaisas 1,74 0,36 2,10
kai dėl techninių ar kitų priežasčių nėra galimybės įrengti atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų 0,98 0,21 1,19
6. Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos kaina vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas daugiabučio namo įvade, Eur/namui per mėn. 5,22 1,10 6,32
7. Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos kaina vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas individualaus namo įvade, Eur/apskaitos prietaisui per mėn.:
kai įrengtas apskaitomasis apskaitos prietaisas 1,18 0,25 1,43
kai dėl techninių ar kitų priežasčių nėra galimybės įrengti atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų, Eur/namui per mėn. 0,65 0,14 0,79
8. Vidutinė atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos kaina abonentams, Eur/apskaitos prietaisui per mėn. 2,34 0,49 2,83
9. Nuotekų valymo kaina abonentams už kiekvieną 100 mg/l virš bazinės taršos BDS7 koncentracijos padidėjimą, Eur/m3 0,049 0,01 0,059
10. Nuotekų valymo kaina abonentams už kiekvieną 100 mg/l virš bazinės taršos skendinčių medžiagų (SM) koncentracijos padidėjimą, Eur/m3 0,031 0,007 0,038
11. Nuotekų valymo kaina abonentams už kiekvieną 10 mg/l virš bazinės taršos bendrojo azoto (N) koncentracijos padidėjimą, Eur/m3 0,027 0,006 0,033
12. Nuotekų valymo kaina abonentams už kiekvieną 1 mg/l virš bazinės taršos bendrojo fosforo (P) koncentracijos padidėjimą, Eur/m3 0,031 0,007 0,038
13. Nuotekų transportavimo asenizacijos transporto priemonėmis paslaugos kaina, Eur/m3 5,92 1,24 7,16
Pastaba: * – prie transportuotų surinktų nuotekų kainos pridedama nuotekų tvarkymo kaina (Eur/m3).
NUOTEKŲ IŠVEŽIMAS MOBILIOSIOMIS TRANSPORTO PRIEMONĖMIS
Kainos nuo 2023 m. vasario 1 d.
Paslauga – gyventojams, neturintiems galimybės prisijungti prie centralizuotų tinklų
Paslauga VERT suderinta bazinė kaina Eur su PVM Kaina Eur su PVM (po Savivaldybės dotacijos)
Eur už 1 m3 9,58  Eur/m3 6,29  Eur/m3
GAZ-3307 (3,75 m3) 35,94 Eur 23,60 Eur
VOLVO F6V (4,50 m3) 43,12 Eur 28,31 Eur
MAN FHH (5,00 m3) 47,92 Eur 31,46 Eur
MAN TGM (6,00 m3) 57,50 Eur 37,75 Eur
Paslauga – įmonėms
Paslauga VERT suderinta bazinė kaina Eur su PVM
Eur už 1 m3 9,57  Eur/m3
GAZ-3307 (3,75 m3) 35,89 Eur
VOLVO F6V (4,50 m3) 43,07 Eur
MAN FHH (5,00 m3) 47,86 Eur
MAN TGM (6,00 m3) 57,43 Eur
Paslauga – gyventojams
Paslauga VERT suderinta bazinė kaina Eur su PVM
Eur už 1 m3 9,58  Eur/m3
GAZ-3307 (3,75 m3) 35,94 Eur
VOLVO F6V (4,50 m3) 43,12 Eur
MAN FHH (5,00 m3) 47,92 Eur
MAN TGM (6,00 m3) 57,50 Eur

Informacija vartotojams

keyboard_arrow_up