Apie mus

Iki 1991-ųjų Kelmės miesto vandens tiekimu gyventojams ir įmonėms rūpinosi Šiaulių teritorinės vandens tiekimo įmonės Kelmės cechas. 1991 m. lapkričio 13 d. vandentvarkos ūkis atiduotas valdyti vietos savivaldybėms – Kelmės rajono savivaldybei, todėl Kelmės cechui atsijungus nuo Šiaulių teritorinės vandens tiekimo įmonės buvo įkurta Kelmės valstybinė vandens tiekimo įmonė. 1995 m. birželio 19 d. buvo pakeistas Kelmės valstybinės vandens tiekimo įmonės statusas į Specialiosios paskirties uždarąją akcinę bendrovę „Kelmės vanduo“. Įmonės turtas padalintas į akcijas, kurių 100 proc. akcijų savininkas yra Kelmės rajono savivaldybės administracija.

2003 m. gegužės 28 d. įmonė neteko „specialios paskirties“ statuso ir tapo UAB „Kelmės vanduo“, kaip ir vadinasi iki šių dienų.

UAB „Kelmės vanduo“ yra juridinis asmuo, savarankiškas ūkiniu, finansiniu, organizaciniu ir teisiniu požiūriu. Bendrovė savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Akcinių bendrovių įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, kitais norminiais aktais, vandentvarkos ūkio naudojimo taisyklėmis ir bendrovės įstatais.

UAB „Kelmės vanduo“ pagrindinė veikla yra vandens tiekimas, nuotekų nuvedimas ir jų valymas.

UAB „Kelmės vanduo“ dokumentai

keyboard_arrow_up