Vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas
Kelmės raj. gyventojams

12 01
Dėl Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatyme nurodytos informacijos pateikimo
Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (toliau – Taryba), vadovaudamasi Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo (toliau – Įstatymas) 9 straipsnio 1 dalies 18 punktu, 33 straipsnio 16 dalimi, Ūkio subjektų technologinio, finansinio ir vadybinio pajėgumo įvertinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Tarybos 2009 m. sausio 29 d. nutarimu Nr. O3-6 ,,Dėl Energetikos įmonių technologinio, finansinio ir vadybinio pajėgumo įvertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas), 38.1 papunkčiu, atliko vartotojų mokamos sumos už geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas 2022 m. gruodžio 31 dienai vertinimą su pridėtinės vertės mokesčiu ir apie atlikto vertinimo rezultatą informuoja Kelmės rajono savivaldybės administraciją.
Apie mus

     Iki 1991-ųjų Kelmės miesto vandens tiekimu gyventojams ir įmonėms rūpinosi Šiaulių teritorinės vandens tiekimo įmonės Kelmės cechas. 1991 m. lapkričio 13 d. vandentvarkos ūkis atiduotas valdyti vietos savivaldybėms – Kelmės rajono savivaldybei, todėl Kelmės cechui atsijungus nuo Šiaulių teritorinės vandens tiekimo įmonės buvo įkurta Kelmės valstybinė vandens tiekimo įmonė.