Nuotekų tvarkymas

UAB „Kelmės vanduo“ eksploatuoja 13 biologinio valymo įrenginių, 91,9 km. nuotekų tinklų, 21 nuotekų siurblinę. Trys nuotekų valyklos ( Kelmės, Tytuvėnų, Užvenčio ) yra su azoto ir fosforo šalinimu.

Biologinis nuotekų valymas t.y. tam tikros mikrobinių kultūrų rūšies augimas, priklausomai nuo nuotekose esančių organinių medžiagų cheminės sudėties ir koncentracijos, pH, vandens temperatūros ir kt. veiksnių. Mikrobinės kultūros – bakterijos, pirmuonys, grybai, dumbliai ir kt. – sudaro aktyvų dumblą. Aktyvusis dumblas, dalyvaujant fermentams, nuotekų teršalus naudoja maistui ir juos oksiduoja iki anglies dvideginio, vandens, nitritų, nitratų, fosfatų ir kt. tame tarpe susidaro ir perteklinis dumblas.

Valymo procese auga įvairios bakterijų rūšys. Atsižvelgiant į aktyviąjam dumblui palaikomas sąlygas gali augti nuo vienos iki 5-8 rūšių bakterijų. Valant tas pačias nuotekas – bakterijų procentinis skaičius gali kisti atsižvelgiant į aktyviojo dumblo apkrovą ( teršalų kiekį, tenkantį 1g aktyviojo dumblo sausų medžiagų per parą ), aplinkos temperatūrą, pH ir kt.

Temperatūra turi įtakos fermentacijos reakcijų greičiui, metabolizmo pobūdžiui, maistinių medžiagų kiekiui, kurio reikia mikroorganizmams, biomasės sudėčiai ir kiekiui. Mikroorganizmų veiklos aktyvumas priklauso nuo aplinkos, kurioje jie gyvena, temperatūros.

Nuotekų tvarkymo paslaugų kokybės rodikliai

Veikla

keyboard_arrow_up