Dėl Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatyme nurodytos informacijos pateikimo

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (toliau – Taryba), vadovaudamasi Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo (toliau – Įstatymas) 9 straipsnio 1 dalies 18 punktu, 33 straipsnio 16 dalimi, Ūkio subjektų technologinio, finansinio ir vadybinio pajėgumo įvertinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Tarybos 2009 m. sausio 29 d. nutarimu Nr. O3-6 ,,Dėl Energetikos įmonių technologinio, finansinio ir vadybinio pajėgumo įvertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas), 38.1 papunkčiu, atliko vartotojų mokamos sumos už geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas 2022 m. gruodžio 31 dienai vertinimą su pridėtinės vertės mokesčiu ir apie atlikto vertinimo rezultatą informuoja Kelmės rajono savivaldybės administraciją.

Kelmės rajono savivaldybėje licencijuojamą geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklą vykdo UAB „Kelmės vanduo“ (toliau – Bendrovė, licencija Nr. L7-GVTNT-03). Bendrovės perskaičiuotos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinės kainos vienašališkai nustatytos Tarybos 2022 m. rugpjūčio 25 d. nutarimu Nr. O3E-1147.

Informuojame, kad Bendrovės vartotojų, už geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas atsiskaitančių pagal daugiabučių namų butuose įrengtą apskaitą, mėnesio namų ūkio išlaidos sudaro 19,03 Eur (skaičiavimuose naudotas Bendrovės pateiktas vidutinis 4,16 m3/mėn. namų ūkio vandens suvartojimas), o tai sudaro 1,46 proc. vidutinių 1305,0 Eur mėnesio šeimos pajamų ir neviršija Įstatymo 33 straipsnio 16 dalyje ir Aprašo 38.3 papunktyje įtvirtintos 4 procentų ribos.

Atkreiptinas dėmesys, kad atskiriems namų ūkiams savivaldybėje gaunant mažesnes pajamas, nei rašte nurodytos vidutinės disponuojamos vieno namų ūkio pajamos (Eur) per mėnesį pagal apskritis, Įstatymo 33 straipsnio 16 dalyje ir Aprašo 38.3 papunktyje įtvirtintas mėnesio namų ūkio išlaidų už geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas procento dydis nuo atskirų namų ūkių pajamų gali keistis.

Informuojame, kad Taryba, atsižvelgdama į Įstatymo 33 straipsnio 23 dalį, pagal kurią, jeigu elektros ir (arba) dujų, naudojamų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugoms teikti, tarifų ir įkainių vidutinis pokytis viršija 30 proc., geriamojo vandens tiekėjai, paviršinių nuotekų tvarkytojai, parengia ir teikia Tarybai papildomos elektros ir (arba) dujų sąnaudų pokyčio kainų dedamosios pagrindimą bei, įvertinusi Bendrovės prašymą,
2022 m. gruodžio 29 d. nutarimu Nr. O3E-1775 perskaičiavo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainas. 2023 m. įsigaliojus Bendrovės teikiamų paslaugų kainoms, vartotojų, už geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas atsiskaitančių pagal daugiabučių namų butuose įrengtą apskaitą, mėnesio namų ūkio išlaidos sudarys 1,78 proc. vidutinių mėnesio šeimos pajamų ir neviršys Įstatymo 33 straipsnio 16 dalyje ir Aprašo 38.3 papunktyje įtvirtintos 4 procentų ribos.

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos informacija

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas

 

 

Lorem ipsum

Darbo laikas

I-IV 08:00 – 17:12 val.
V 08:00 – 16:12 val.
(pietų pertrauka 12:00 – 13:00 val.)

Telefonas

8 614 50789

El. pašto adresas

info@kelmesvanduo.lt

Mus galite rasti

Kooperacijos g. 1A, 86132 Kelmė

Taip pat skaitykite

keyboard_arrow_up