Paslaugos ir įkainiai

Paslaugos ir įkainiai

 2021 m. kovo 19 d.  Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimu Nr.O3E-375 perskaičiuotos geriamojo vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo, atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugų bazinės kainos, kurios įsigalios nuo 2021 m. birželio 1 d.

Rodiklis Kaina be PVM PVM Kaina su PVM
Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainos vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas bute, Eur/m3 2,45 0,52 2,97
Geriamojo vandens tiekimo 1,09 0,23 1,32
Nuotekų tvarkymo: 1,36 0,29 1,65
Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainos vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas individualiame name, Eur/m3: 2,20 0,46 2,66
Geriamojo vandens tiekimo 0,99 0,21 1,20
Nuotekų tvarkymo: 1,21 0,25 1,46
Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainos abonentams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas buities ir komerciniams poreikiams bei perkantiems geriamąjį vandenį, skirtą karštam vandeniui ruošti ir tiekiamą abonentams, Eur/m3: 2,26 0,47 2,73
Geriamojo vandens tiekimo 1,06 0,22 1,28
Nuotekų tvarkymo: 1,20 0,25 1,45
Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainos abonentams, perkantiems geriamąjį vandenį, skirtą patalpoms šildyti ir tiekiamą vartotojams bei geriamąjį vandenį, skirtą karštam vandeniui ruošti ir tiekiamą vartotojams ir vartotojų grupei, atsiskaitančiai daugiabučio namo įvade, Eur/m3: 2,17 0,45 2,62
Geriamojo vandens tiekimo 0,97 0,20 1,17
Nuotekų tvarkymo: 1,20 0,25 1,45
Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos kaina vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas daugiabučio namo bute, Eur/butui per mėn.:    
kai įrengtas apskaitomasis apskaitos prietaisas   0,36 0,36
kai dėl techninių ar kitų priežasčių nėra galimybės įrengti atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų 1,74 0,21 1,95
  0,98   0,98
Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos kaina vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas daugiabučio namo įvade, Eur/namui per mėn. 5,22 1,10 6,32
Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos kaina vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas individualaus namo įvade, Eur/apskaitos prietaisui per mėn.:    
kai įrengtas apskaitomasis apskaitos prietaisas 1,18 0,25 1,43
kai dėl techninių ar kitų priežasčių nėra galimybės įrengti atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų, Eur/namui per mėn. 0,65 0,14 0,79
Vidutinė atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos kaina abonentams, Eur/apskaitos prietaisui per mėn. 2,34 0,49 2,83
Nuotekų valymo kaina abonentams už kiekvieną 100 mg/l virš bazinės taršos BDS7 koncentracijos padidėjimą, Eur/m3 0,049 0,01 0,059
Nuotekų valymo kaina abonentams už kiekvieną 100 mg/l virš bazinės taršos skendinčių medžiagų (SM) koncentracijos padidėjimą, Eur/m3 0,031 0,007 0,038
Nuotekų valymo kaina abonentams už kiekvieną 10 mg/l virš bazinės taršos bendrojo azoto (N) koncentracijos padidėjimą, Eur/m3 0,027 0,006 0,033
Nuotekų valymo kaina abonentams už kiekvieną 1 mg/l virš bazinės taršos bendrojo fosforo (P) koncentracijos padidėjimą, Eur/m3 0,031 0,007 0,038
Nuotekų transportavimo asenizacijos transporto priemonėmis paslaugos kaina, Eur/m3 5,92 1,24 7,16
Pastaba: * – prie transportuotų surinktų nuotekų kainos pridedama nuotekų tvarkymo kaina (Eur/m3).
NUOTEKŲ IŠVEŽIMAS MOBILIOSIOMIS TRANSPORTO PRIEMONĖMIS
 
Kainos nuo 2021 m. birželio 1 d.
 (paslauga – gyventojams, neturintiems galimybės prisijungti prie centralizuotų tinklų)
Paslauga VKEKK suderinta bazinė kaina Eur su PVM Gyventojui mokėti kaina su PVM Eur (po Savivaldybės dotacijos) Sumažėjimas Eur
Eur už 1 m3 8,25  Eur/m3 4,96  Eur/m3 3,29 Eur
GAZ-3307 (3,75 m3) 30,95 Eur 18,61 Eur 12,34 Eur
VOLVO F6V (4,50 m3) 37,13 Eur 22,32 Eur 14,81 Eur
MAN FHH (5,00 m3) 41,26 Eur 24,81 Eur 16,45 Eur
MAN TGM (6,00 m3) 49,51 Eur 29,77 Eur 19,74 Eur
NUOTEKŲ IŠVEŽIMAS MOBILIOSIOMIS TRANSPORTO PRIEMONĖMIS
 
(paslauga – įmonėms)
 
Paslauga VKEKK suderinta bazinė kaina Eur su PVM    
Eur už 1 m3 8,24  Eur/m3    
GAZ-3307 (3,75 m3) 30,90 Eur    
VOLVO F6V (4,50 m3) 37,08 Eur    
MAN FHH (5,00 m3) 41,20 Eur    
MAN TGM (6,00 m3) 49,44 Eur    
NUOTEKŲ IŠVEŽIMAS MOBILIOSIOMIS TRANSPORTO PRIEMONĖMIS
 
 (paslauga – gyventojams)
 
Paslauga VKEKK suderinta bazinė kaina Eur su PVM    
Eur už 1 m3 8,25  Eur/m3    
GAZ-3307 (3,75 m3) 30,95 Eur    
VOLVO F6V (4,50 m3) 37,13 Eur    
MAN FHH (5,00 m3) 41,26 Eur    
MAN TGM (6,00 m3) 49,51 Eur    

Sprendimas dėl uždarosios akcinės bendrovės UAB „Kelmės vanduo“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų nustatymo

Įsakymas dėl vidutinio suvartojamo geriamojo vandens kiekio gyventojams patvirtinimo

Pagrindinės UAB „Kelmės vanduo“ paslaugos