Paslaugos ir įkainiai

Paslaugos ir įkainiai

 2018 m. rugsėjo 21 d.  Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimu Nr.O3E-292 vienašališkai nustatytos geriamojo vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo, atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugų bazinės kainos, kurios įsigalios nuo 2018 m. lapkričio 1 d.

Rodiklis Kaina be PVM PVM Kaina su PVM
Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainos vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas bute, Eur/m3 2,47 0,52 2,99
Geriamojo vandens tiekimo 1,02 0,21 1,23
Nuotekų tvarkymo: 1,45 0,31 1,76
Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainos vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas individualiame name, Eur/m3: 2,22 0,46 2,68
Geriamojo vandens tiekimo 0,92 0,19 1,11
Nuotekų tvarkymo: 1,30 0,27 1,57
Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainos abonentams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas buities ir komerciniams poreikiams bei perkantiems geriamąjį vandenį, skirtą karštam vandeniui ruošti ir tiekiamą abonentams, Eur/m3: 2,28 0,48 2,76
Geriamojo vandens tiekimo 0,99 0,21 1,20
Nuotekų tvarkymo: 1,29 0,27 1,56
Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainos abonentams, perkantiems geriamąjį vandenį, skirtą patalpoms šildyti ir tiekiamą vartotojams bei geriamąjį vandenį, skirtą karštam vandeniui ruošti ir tiekiamą vartotojams ir vartotojų grupei, atsiskaitančiai daugiabučio namo įvade, Eur/m3: 2,19 0,46 2,65
Geriamojo vandens tiekimo 0,90 0,19 1,09
Nuotekų tvarkymo: 1,29 0,27 1,56
Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos kaina vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas daugiabučio namo bute, Eur/butui per mėn.:

kai įrengtas apskaitomasis apskaitos prietaisas

kai dėl techninių ar kitų priežasčių nėra galimybės įrengti atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų

 

 

1,74

0,98

 

 

0,36

0,21

 

2,10

1,19

Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos kaina vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas daugiabučio namo įvade, Eur/namui per mėn. 5,22 1,10 6,32
Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos kaina vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas individualaus namo įvade, Eur/apskaitos prietaisui per mėn.:

kai įrengtas apskaitomasis apskaitos prietaisas

kai dėl techninių ar kitų priežasčių nėra galimybės įrengti atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų, Eur/namui per mėn.

 

1,18

0,65

 

0,25

0,14

 

1,43

0,79

Vidutinė atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos kaina abonentams, Eur/apskaitos prietaisui per mėn. 2,34 0,49 2,83
Nuotekų valymo kaina abonentams už kiekvieną 100 mg/l virš bazinės taršos BDS7 koncentracijos padidėjimą, Eur/m3 0,049 0,010 0,059
Nuotekų valymo kaina abonentams už kiekvieną 100 mg/l virš bazinės taršos skendinčių medžiagų (SM) koncentracijos padidėjimą, Eur/m3 0,031 0,007 0,038
Nuotekų valymo kaina abonentams už kiekvieną 10 mg/l virš bazinės taršos bendrojo azoto (N) koncentracijos padidėjimą, Eur/m3 0,027 0,006 0,033
Nuotekų valymo kaina abonentams už kiekvieną 1 mg/l virš bazinės taršos bendrojo fosforo (P) koncentracijos padidėjimą, Eur/m3 0,031 0,007 0,038
Nuotekų transportavimo asenizacijos transporto priemonėmis paslaugos kaina, Eur/m3 5,92 1,24 7,16

Pastaba: * – prie transportuotų surinktų nuotekų kainos pridedama nuotekų tvarkymo kaina (Eur/m3).

NUOTEKŲ IŠVEŽIMAS MOBILIOSIOMIS TRANSPORTO PRIEMONĖMIS

Kainos nuo 2019 m. sausio 1 d.

 (paslauga – gyventojams, neturintiems galimybės prisijungti prie centralizuotų tinklų)
Paslauga VKEKK suderinta bazinė kaina Eur su PVM Gyventojui mokėti kaina su PVM Eur (po Savivaldybės dotacijos) Sumažėjimas Eur
Eur už 1 m3 8,38  Eur/m3 5,09  Eur/m3 3,29 Eur
GAZ-3307 (3,75 m3) 31,45 Eur 19,11 Eur 12,34 Eur
VOLVO F6V (4,50 m3) 37,73 Eur 22,92 Eur 14,81 Eur
MAN FHH (5,00 m3) 41,93 Eur 25,47 Eur 16,46 Eur
MAN TGM (6,00 m3) 50,31 Eur 30,56 Eur 19,75 Eur
NUOTEKŲ IŠVEŽIMAS MOBILIOSIOMIS TRANSPORTO PRIEMONĖMIS

(paslauga – įmonėms)

Paslauga VKEKK suderinta bazinė kaina Eur su PVM
Eur už 1 m3 8,37  Eur/m3
GAZ-3307 (3,75 m3) 31,40 Eur
VOLVO F6V (4,50 m3) 37,68 Eur
MAN FHH (5,00 m3) 41,87 Eur
MAN TGM (6,00 m3) 50,24 Eur

NUOTEKŲ IŠVEŽIMAS MOBILIOSIOMIS TRANSPORTO PRIEMONĖMIS

 (paslauga – gyventojams)

Paslauga VKEKK suderinta bazinė kaina Eur su PVM
Eur už 1 m3 8,38  Eur/m3
GAZ-3307 (3,75 m3) 31,45 Eur
VOLVO F6V (4,50 m3) 37,73 Eur
MAN FHH (5,00 m3) 41,93 Eur
MAN TGM (6,00 m3) 50,31 Eur

Nutarimas dėl uždarosios akcinės bendrovės UAB „Kelmės vanduo“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų vienašališko nustatymo

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainos

Įsakymas dėl vidutinio suvartojamo geriamojo vandens kiekio gyventojams patvirtinimo

Nustatytas vidutinis suvartojamo geriamojo vandens kiekis gyventojams

Pagrindinės UAB „Kelmės vanduo“ paslaugos