Naujiena

Naujiena

PRADĖTAS ĮGYVENDINTI PROJEKTAS „NUOTEKŲ TINKLŲ PLĖTRA KELMĖS AGLOMERACIJOJE II ETAPAS“

2022 10 28

Projekto kodas: 05.3.2-VIPA-T-024-03-0015

2021 m. gruodžio 27 d., Kelmė

 

UAB „Kelmės vanduo“ (toliau – Bendrovė) tikslas – aptarnaujamoje teritorijoje patikimai ir mažiausiomis sąnaudomis vartotojams tiekti aukščiausios kokybės geriamąjį vandenį, surinkti ir išvalyti buities nuotekas. Šiam tikslui pasiekti yra būtina modernizuoti ir plėsti centralizuoto geriamojo vandens tiekimo, buities nuotekų surinkimo tinklus, gerinti geriamojo vandens kokybę, modernizuoti ir įrengti nuotekų valymo įrenginius. Itin didelis dėmesys skiriamas apsaugoti paviršinius vandens telkinius nuo nevalytų, ar nepakankamai valytų nuotekų patekimo į juos.

Bendrovė pradeda įgyvendinti projektą „Nuotekų tinklų plėtra Kelmės aglomeracijoje II etapas“ Nr. 05.3.2-VIPA-T-024-03-0015 (toliau – Projektas). Pagrindinis Projekto tikslas – vykdyti centralizuotų nuotekų tvarkymo paslaugų plėtrą ir sistemos veikimo efektyvumą Kelmės miesto aglomeracijoje.

Tikslui pasiekti Projekto įgyvendinimo metu numatyta nutiesti apie 7,959 km naujų nuotekų surinkimo tinklų. Projektu numatyta prijungti 176 namų ūkius, tačiau yra galimybė prisijungti ir papildomiems gyventojams, kurių namų ūkių valdos ribojasi su statomais nuotekų tinklais. Naujų nuotekų surinkimo tinklų statyba bus vykdoma šiose gatvėse Kelmės mieste:

• A. Mackevičiaus g. 3;
• Gėlių g. adresai 3-15;
• Ievų g. adresai 2-22;
• Liolių g. adresai 4-30;
• Mindaugo g. adresai 3-15;
• Nepriklausomybės g. adresai 30-64;
• Nepriklausomybės skg. adresai 1-8;
• Pakalnės g. adresai 1-13;
• Pavasario g. adresai 1-10;
• Raseinių g. adresai 32-60;
• Sodų g. adresai 3-14;
• Sporto g. adresai 3-27;
• Tulpių g. adresai 3-14;
• Vairuotojų g. adresai 1-13;
• Vilties g. adresai 1-9;
• Vytauto Didžiojo g. 138;
• Žvilgių g. adresai 1-15;
• J. Janonio g. 8.

2021 m. gruodžio 27 d. Bendrovė ir UAB „Viešųjų investicijų plėtros agentūra“ (VIPA) pasirašė Projekto finansavimo sutartį. Projektas įgyvendinamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.3.2-VIPA-T-024 įgyvendinimo priemonę „Nuotekų surinkimo tinklų plėtra“.

Projekto finansavimo sutartyje numatyta bendra Projekto išlaidų suma – 1077528,35 Eur be PVM. Projektas finansuojamas:

• Gražinamąja subsidija – 729128,63 Eur ir Vandentvarkos fondo paskola – 312483,72 Eur, kurios bendrai finansuojamos iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų – Sanglaudos fondo.