Naujiena

Naujiena

Kukečių gyvenvietėje suprojektuoti ir pakloti nauji nuotekų tinklai

2019 10 08

2017 m. lapkričio 24 d. UAB „Kelmės vanduo“ ir UAB „Techsis“ pasirašė rangos sutartį „Buitinių nuotekų tinklų ir nuotekų valymo įrenginių projektavimas ir statyba Kukečių gyvenvietėje“, sutarties vertė - 659571,00 Eur su PVM Įgyvendinant projektą Kukečių gyvenvietėje suprojektuoti ir pakloti 3,897 km naujų nuotekų tinklų ir pastatyti nauji nuotekų valymo įrenginiai, kuriais gali naudotis 58 namų ūkiai (128 gyventojai).