Naujiena

Naujiena

KELMĖS RAJONO GYVENTOJŲ DĖMESIUI!

2022 02 07

Pagal Lietuvoje galiojančius teisės aktus turi būti naudojama atskirtoji paviršinių (lietaus) nuotekų šalinimo sistema, t. y. paviršinės (lietaus) ir buitinės nuotekos turi būti tvarkomos atskirai. Pažymime, kad paviršinių kritulių ir drenažinių tinklų prijungimas į buitinių nuotekų tinklus yra neteisėtas.
Įspėjame savavališkai paviršinių (lietaus) nuotekų tinklus prie buitinių nuotekų tinklų prijungusius asmenis apie galimus patikrinimus bei laukiančias pasekmes (baudas) ir prašome kuo greičiau paviršinius (lietaus) tinklus atjungti nuo buitinių nuotekų tinklų sistemos.