Naujiena

Naujiena

KELMĖS MIESTO GYVENTOJŲ DĖMESIUI!

2021 12 06

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra skelbia kvietimą teikti paraiškas finansavimui gauti pagal Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo programos Vandenų apsaugos 2021–2023 m. kryptį „projektai, susiję su nuotekų surinkimo tinklų per vartotojui nuosavybės teise ar bendrosios dalinės nuosavybės teise priklausantį ar kitaip valdomą sklypą nuo centralizuotosios nuotekų surinkimo sistemos arba nuotekų išvado, esančių viešojoje geriamojo vandens tiekimo teritorijoje (valstybės ar savivaldybės teisėtais pagrindais naudojamoje teritorijoje), iki vartotojui priklausančio pastato (būsto) tiesimu ir prijungimu prie esamų centralizuotų nuotekų tvarkymo sistemų, aglomeracijose, didesnėse kaip 2000 gyventojų ekvivalento.

Kelmės miesto gyventojai, kurie nėra prisijungę prie esančių centralizuotų nuotekų tinklų, kviečiami iki 2021 m. gruodžio 23 d. kreiptis į Kelmės miesto seniūniją ir pasirašyti preliminarią sutartį, kurios pagrindu, įgyvendinus projektą, bus pasirašoma sutartis su UAB „Kelmės vanduo“ dėl centralizuotų nuotekų tvarkymo ir kurioje:

• pareiškėjas įsipareigoja neatlygintinai nutiesti nuotekų surinkimo tinklus nuo esamos nuotekų surinkimo infrastruktūros iki gyvenamo būsto per gyventojo sklypą;

• gyventojas įsipareigoja pareiškėjui ir (arba) jo samdomam rangovui sudaryti sąlygas atlikti nuotekų surinkimo tinklų tiesimo darbus jo sklype;

• pareiškėjas įsipareigoja gyventojo sklype nutiestų nuotekų surinkimo tinklų dalį perduoti galutiniam naudos gavėjui – gyventojui;

• gyventojas įsipareigoja gyvenamo būsto viduje savo lėšomis įsirengti reikiamą įrangą, komunikacijas, per preliminarioje sutartyje numatytą laikotarpį prisijungti prie iki gyvenamo būsto nutiestų nuotekų surinkimo tinklų ir pasirašyti nuotekų tvarkymo sutartį su pareiškėju;

• gyventojas įsipareigoja Nekilnojamo turto registre įregistruoti gyventojo sklype nutiestus nuotekų surinkimo tinklus;

• gyventojas įsipareigoja perimti jo sklype nutiestus nuotekų surinkimo tinklus nuotekų surinkimo tinklų perdavimo–priėmimo aktu, kurio pavyzdinė forma pateikta Tvarkos aprašo 3 priede.

Jeigu gyventojas nevykdys numatytų įsipareigojimų, jis privalės pareiškėjui per 20 darbo dienų sumokėti nuotekų surinkimo tinklų perdavimo–priėmimo akte nurodytą nuotekų surinkimo tinklų įrengimo kainą.

Įgyvendinant projektą turi būti laikomasi šių sąlygų:

• nuotekų surinkimo tinklai tiesiami nuo centralizuotosios nuotekų surinkimo sistemos, esančios valstybės ar savivaldybės teisėtais pagrindais naudojamoje teritorijoje, iki gyvenamo būsto per gyventojo sklypą;

• nuotekų surinkimo tinklai tiesiami ir prijungiami prie nutiestų centralizuotų nuotekų tvarkymo sistemų, kurių tiesimo darbai baigti iki paraiškos teikimo dienos;

• nuotekų surinkimo tinklai iki gyvenamo būsto tiesiami tik Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros planuose apibrėžtose aglomeracijose, didesnėse kaip 2000 gyventojų ekvivalento.

Finansavimo sąlygos:

• iki 70% tinkamų finansuoti išlaidų, tiesiant nuotekų surinkimo tinklų dalį iki gyventojo sklypo (viešojoje geriamojo vandens tiekimo teritorijoje (valstybės ar savivaldybės teisėtais pagrindais naudojamoje teritorijoje));

• 100% tinkamų finansuoti išlaidų privačiame sklype;

• iki 300 000 Eur projektui;

• iki 2 100 Eur vienam būstui.

https://www.apva.lt/.../gyvenamuju-bustu-prijungimas.../