Naujiena

Naujiena

INFORMACIJA NEPRIKLAUSOMYBĖS GATVĖS KVARTALO GYVENTOJAMS

2021 02 24

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kaina vartotojams iš esmės priklauso nuo suvartojamo geriamojo vandens, sutvarkomų nuotekų kiekių ir nuo naudojamos infrastruktūros (vandentiekio ir nuotekų tinklų, vandenviečių, vandens gerinimo įrenginių, nuotekų valymo įrenginių, kito paslaugų teikimui naudojamo turto) nusidėvėjimo sąnaudų.

Esminę kainos dalį vartotojams sudaro nusidėvėjimo sąnaudos, kurios iš esmės priklauso nuo eksploatuojamo turto vertės, kuris yra sukurtas iš UAB „Kelmės vanduo“ (toliau – Bendrovė) lėšų. Bendrovė, siekdama sumažinti šias sąnaudas ir paslaugų kainą vartotojams, investicijas į paslaugų teikimui naudojamą infrastruktūrą siekia finansuoti išorinių finansavimo šaltinių lėšomis, t.y. mažinti Bendrovės investicijų apimtis, ir tuo pačiu nedidinti paslaugų kainos vartotojams.

Kaip žinoma, Lietuva nevykdo ES nuotekų direktyvos reikalavimų, kad prie centralizuotų nuotekų tvarkymo sistemų privalo būti prijungti ne mažiau, kaip 98 proc. miestų aglomeracijų gyventojų. Lietuvai gresia didelės („kelių šimtų milijonų eurų“) baudos dėl šios direktyvos neįgyvendinimo. Baudos mokėjimas iš esmės reikštų reikšmingą dalį LR biudžeto lėšų, kurias iš esmės sumokės visi Lietuvos mokesčių mokėtojai per tiesioginius ir netiesioginius mokesčius. Baudos sumokėjimas iš esmės problemos neišspręs – Miestų nuotekų tvarkymo direktyvą bet kokiu atveju reikės įgyvendinti, tačiau galimybės finansuoti šias investicijas išoriniais (ne Bendrovės) finansavimo šaltiniais, yra labai neapibrėžtos.

Bendrovė ketina naudotis šia galimybe, tačiau tam, kad Bendrovė turėtų galimybę teikti paraišką finansavimui gauti, yra būtini potencialių nuotekų tvarkymo naudotojų (potencialių vartotojų) įsipareigojimai naudotis Bendrovės planuojamais sukurti nuotekų tinklais.

Bendrovė kviečia Kelmės miesto (aglomeracijos) gyventojus įsipareigoti naudotis nuotekų tvarkymo paslaugomis, nes:

  1. Prie centralizuotų nuotekų tvarkymo tinklų Kelmės miesto (aglomeracijos) gyventojams savo būstus vienaip ar kitaip teks prijungti.
  2. Bendrovės nuomone, ši galimybė yra racionali tiek Bendrovei, tiek vartotojams, kadangi būtiną nuotekų tvarkymo infrastruktūrą galima sukurti mažiausiomis investicijomis, ir naujai sukurtos infrastruktūros nusidėvėjimo sąnaudos, kurios įtraukiamos į paslaugų kainą, gali būti sumažintos iki 70 proc.
Nepasinaudojus šia galimybe, būtiną infrastruktūrą Bendrovei teks kurti savo arba skolintomis lėšomis, kas yra brangu Bendrovei, ir neracionalu vartotojams, kadangi sukurtos infrastruktūros nusidėvėjimo sąnaudos į paslaugų kainą bus įtrauktos visa apimtimi.