Naujiena

Naujiena

Grinių gyvenvietės vandens ir nuotekų tinklų modernizavimas

2019 10 07

UAB „Kelmės vanduo” kartu su partneriu Kelmės rajono savivaldybės administracija baigia įgyvendinti projektą „Kelmės r. gyvenviečių vandentvarkos ir aplinkosaugos infrastruktūros modernizavimas ir plėtra Nr. 05.3.2-APVA-R-014-61-0005 (toliau – Projektas). Projektas įgyvendinamas pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.3.2-APVA-R-014 įgyvendinimo priemonę „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“. 2017 m. balandžio 14 d. UAB „Kelmės vanduo” ir Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra pasirašė Projekto finansavimo sutartį „Kelmės r. gyvenviečių vandentvarkos ir aplinkosaugos infrastruktūros modernizavimas ir plėtra“ Nr. 05.3.2-APVA-R-014-61-0005. Finansavimo sutartyje numatyta bendra Projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma siekia 2.128.261,42 Eur, iš kurių Europos Sąjungos fondų lėšos 1.460.616,97 Eur ir UAB „Kelmės vanduo“ bei Kelmės savivaldybės administracijos lėšos 667.644,45 Eur. Projekto pagrindinis tikslas - padidinti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą ir sistemos efektyvumą Kelmės rajone. Šiam tikslui pasiekti, numatytos pagrindinės projekto veiklos:

2017 m. gegužės 29 d. UAB „Kelmės vanduo“ ir UAB „Kauno hidrogeologija“ pasirašė rangos sutartį „Vandens gerinimo įrenginių projektavimas ir statyba Grinių gyvenvietėje“, sutarties vertė – 72128,10 Eur su PVM. Griniuose iš viso nebuvo vandens gerinimo įrenginių ir gyventojai naudojo kokybės reikalavimų neatitinkantį geriamąjį vandenį. Pabaigus įgyvendinus projektą Grinių gyvenvietėje nauji vandens gerinimo įrenginiai išspręs geriamojo vandens kokybės problemas.

2017 m. lapkričio 23 d. UAB „Kelmės vanduo“ ir UAB „Panevėžio ryšių statyba“ pasirašė rangos sutartį „Vandentiekio, buitinių nuotekų tinklų ir nuotekų valymo įrenginių projektavimas ir statyba Grinių gyvenvietėje“, sutarties vertė - 1501522,88 Eur su PVM. Įgyvendinant projektą Grinių gyvenvietėje suprojektuoti ir pakloti 4,93 km naujų vandentiekio tinklų, 6,514 km naujų nuotekų tinklų, rekonstruoti 0,182 km esamų nuotekų tinklų ir pastatytos 4 nuotekų siurblinės. Nuotekų valymo įrenginiais galės naudotis 110 namų ūkių (242 gyventojai). Naujai pastatytais vandentiekio tinklais Griniuose galės naudotis 90 namų ūkių (200 gyventojų).