Naujiena

Naujiena

Gerb. Kelmės miesto vandens vartotojai,

2020 09 03

 Informuojame, kad š. m. rugsėjo 2 d. (trečiadienį) per televizijos laidą  (https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000120079/tyrimas) 16.35 min. pateiktas teiginys apie tai, kad „<..> bet kuriam Lietuvos mieste, išskyrus Kelmę vandenį galima gerti iš čiaupo <..>“, UAB „Kelmės vanduo“ vertinimu klaidina Bendrovės klientus, tiekiamo geriamojo vandens vartotojus.
      UAB „Kelmės vanduo“ nuolat vykdo vartotojams tiekiamo vandens tyrimus, pagal kurių duomenis Kelmės mieste vartotojams tiekiamame vandenyje yra padidintas fluoridų kiekis, kuris svyruoja ir vidutiniškai yra apie 2,0 mg/l (leistina norma 1,5 mg/l) bei deda visas pastangas, kad vartotojams tiekiamas vanduo atitiktų keliamus reikalavimus.
     Užtikriname, kad centralizuotai tiekiamas vanduo yra kokybiškas, tinkamas naudoti maistui, gėrimui, buičiai. UAB „Kelmės vanduo“ nuolat vykdo tiekiamo vandens tyrimus, siekiant kontroliuoti vartotojams tiekiamo vandens kokybę ir imasi visų įmanomų priemonių šios kokybės užtikrinimui.
     Bendrovė, reaguodama į viešai paskleistus teiginius apie bendrovės tiekiamo vandens kokybę, imsis teisinių priemonių siekiant objektyviai tiesai išsiaiškinti taip pat vykdys veiklas, leidžiančias užtikrinti kokybiško geriamojo vandens tiekimą vartotojams ir apie tai viešai informuos gyventojus.
 
Administracija