Korupcijos prevencija

Korupcijos prevencija

      UAB „Kelmės vanduo“, užtikrindama savo veiklos skaidrumą ir viešumą, vykdo korupcijos prevenciją, kurios tikslas – užkirsti kelią korupcijai atsirasti ir plėtotis įmonės veikloje. Vykdant korupcijos prevenciją reikalinga vartotojų ir visuomenės pagalba. Prašome informaciją apie galimus pažeidimus ir galimai neteisėtus bendrovės darbuotojų veiksmus pranešti elektroniniu paštu info@kelmevanduo.lt arba telefonu 8 686 03858 (atsakingas asmuo už korupcijos prevenciją).

   Bendrovė garantuoja visišką konfidencialumą ir užtikrina bet kokių Jūsų duomenų anonimiškumą. Pranešdami informaciją apie galimą korupcinį atvejį, nurodykite kuo tikslesnius duomenis ir informaciją (veiksmo vietą, laiką, asmens vardą pavardę ar pan.). Būtų malonu, jei nurodytumėte savo kontaktinę informaciją, tačiau tai yra Jūsų laisvai pasirenkama teisė, o ne pareiga. Iš anksto dėkojame už prisidėjimą prie siekiamo tikslo. Taip pat primename, kad Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia šmeižti ar melagingai kaltinti asmenį nusikalstamos veikos padarymu. Už tokius veiksmus gresia baudžiamoji atsakomybė.

UAB „KELMĖS VANDUO“ KORUPCIJOS PREVENCIJOS IR PRANEŠĖJŲ APSAUGOS 2019 – 2020 METŲ PROGRAMA

Korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimo tvarkos aprašas

Atsparumo korupcijai politikos aprašas

Įsakymas dėl įgaliojimo suteikimo atsakingam asmeniui UAB „Kelmės vanduo“ korupcijos prevencijos įgyvendinimui

Darbuotojo elgesio kodeksas

UAB „Kelmės vanduo“ korupcijos prevencijos tvarkos aprašas

Korupcijos prevencijos UAB „Kelmės vanduo” įgyvendinimo 2017–2019 metais priemonių planas

UAB „Kelmės vanduo“ korupcijos prevencijos ataskaita už 2016 metus