Ataskaitos

Ataskaitos

Už 2022 metus

2022 m. Audito išvada ir Finansinės ataskaitos

2022 m. Veiklos atasakaita

2022 m. Viešinamos informacijos apie savivaldybių valdomų įmonių veiklą ir rezultatus forma

2022 m. RVA audito ataska

2022 m. Reguliuojamos veiklos ataskaitų rinkinys

Už 2021 metus

2021 m. Audito išvada ir Finansinės ataskaitos

2021 m. Reguliuojamos veiklos ataskaitų rinkinys

2021 m. RVA audito ataska

2021 m. Veiklos atasakaita

2021 m. Viešinamos informacijos apie savivaldybių valdomų įmonių veiklą ir rezultatus forma

Už 2020 metus

2020 m. Reguliuojamos veiklos ataskaitų rinkinys

2020 m. RVA audito ataska

2020 m. Veiklos atasakaita

2020 m. Viešinamos informacijos apie savivaldybių valdomų įmonių veiklą ir rezultatus forma

2020 m. Audito išvada ir Finansinės ataskaitos

2020 m. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklos RAS aprašas

Už 2019 metus

2019 m. Reguliuojamos veiklos ataskaitų rinkinys

2019 m. RVA audito ataska

2019 m. Audito išvada ir Finansinės ataskaitos

2019 m. Veiklos atasakaita

2019-2018 m. Viešinamos informacijos apie savivaldybių valdomų įmonių veiklą ir rezultatus forma

Už 2018 metus

2018 m. Audito išvada ir Finansinės ataskaitos

2018 m. RAS metinė atskaitomybė ir audito išvada

2018 m. Veiklos atasakaita

Už 2017 metus

2017 m. Vadovo ataskaita

2017 m. Audito išvada ir Finansinės ataskaitos

Reguliuojamos veiklos ataskaita 2017 m.

2017 m. RAS metinė atskaitomybė ir audito išvada

Už 2016 metus

2016 m. Audito išvada ir Finansinės ataskaitos

2016 m. RAS metinė atskaitomybė ir audito išvada

Kitos ataskaitos

Abonentų (vartotojų) informavimo veiklos metinis planas 2022 m.

Strateginis veiklos planas 2022-2024

Strateginis veiklos planas 2021-2023

Strateginis veiklos planas 2020-2022 (patikslintas)

Strateginis veiklos planas 2020-2022 

Strateginis veiklos planas 2019-2021

Strateginis veiklos planas 2016-2018

RAS patvirtinimas dėl atitikimo metodikos reikalavimams

Reguliavimo apskaitos sistemos aprašas (RAS)

Finansinė ataskaita už 2015 m.

Metinis pranešimas už 2015 m.

Metinis pranešimas už 2014 m.

2012 metų veiklos rodikliai V grupės vandens tiekimo įmonių. (Pagal vandens paslaugų pardavimo apimtis UAB „Kelmės vanduo“ priskiriama V grupei)

Priemonių planas 2012 -2015 m. ir 2011 m. rezultatai