Projektai

Nemuno vidurupio baseino I paketo projektas

Kelmės dumblo apdorojimo įrenginių statyba

Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Kelmės rajone

Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Kelmėje

Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Kelmės rajone (Kukečiai, Griniai)

Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Kelmės rajone (Užventis, Kelmė)

2009-2014 metais UAB „Kelmės vanduo“ vykdyti projektai (Finansavimas iš ES Sanglaudos fondo, Valstybės biudžeto ir Kelmės rajono savivaldybės biudžeto)