2014 kovo 25 d. įvyko „VANDUO IR JO NAUDOJIMAS – 2014″ pirmasis konkurso etapas, kurį organizavo UAB „Kelmės vanduo“. Darbų vertinimo komisija, sudaryta iš dviejų atstovų iš savivaldybės Švietimo skyriaus, dviejų atstovų iš vandens tiekimo įmonės ir vieno profesionalus fotografo, balsavo už kiekvienam labiausiai patikusius moksleivių darbus ir susumavus balsavimo rezultatus buvo išrinkti geriausieji. Plačiau…

2013 liepos 2 d. Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra ir UAB „Kelmės vanduo“ pasirašė administravimo ir finansavimo sutartį projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Kelmės mieste“ (paramos sutarties Nr. VP3-3.1-AM-01-V-02-112) įgyvendinimui. Projekto įgyvendinimo trukmė 14 mėn. Plačiau…

2013 03 29 Įgyvendinus projektą „Kelmės dumblo apdorojimo įrenginių statyba“, naujoji dumblo kompostavimo aikštelė pradėjo vaidinti savo „žaliąjį“ vaidmenį. Šiuo metu čia perdirbama netoli 600 tonų atliekų, surinktų iš viso rajono. Manoma, kad kompostuojama ir brandinama atliekų masė naudinga organine trąša pavirs iki vasaros pabaigos, o ateityje aikštelės indėlis, saugiai atsikratant nuodingo nuotekų dumblo, tik didės. Plačiau…

2012 11 mėn. Kelmės rajone, daugiausiai iš Europos Sąjungos (ES) Sanglaudos fondo lėšų pastatytoje dumblo kompostavimo aikštelėje jau kaupiamos žaliosios atliekos. Pilnai savo veiklą aikštelė pradės gavus TIPK (Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės) leidimą. Nuo vasaros jau sukaupta 585 tonų žaliųjų atliekų. Po pusmetį truksiančio kompostavimo ir brandinimo proceso ši masė sumažės per pusę ir virs naudinga organine trąša. Plačiau…

2012 06 mėn. Kelmės rajone baigiamas įgyvendinti 2007-2013 m. laikotarpio ES struktūrinės paramos projektas ,,Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Kelmės rajone“. Šiuo metu asfaltuojamos gatvių dangos, kurios buvo sugadintos, tiesiant vandentiekio ir nuotekų tinklus. Darbus atlieka UAB „Žemaitijos keliai“.