2017 m. lapkričio 24 d. UAB „Kelmės vanduo“, atstovaujama direktoriaus Broniaus Paliulio, ir UAB „Techsis“, atstovaujama direktoriaus Algirdo Birkanto, pasirašė rangos sutartį Nr.B8-62 „Buitinių nuotekų tinklų ir nuotekų valymo įrenginių projektavimas ir statyba Kukečių gyvenvietėje“. Įgyvendinant projektą Kukečių gyvenvietėje, planuojama suprojektuoti ir pakloti 3,897 km naujų nuotekų tinklų ir pastatyti naujus nuotekų valymo įrenginius. Paslaugomis naudosis 58 namų ūkiai (128 gyventojai).

2017 m. lapkričio 23 d. UAB „Kelmės vanduo“ atstovaujama direktoriaus Broniaus Paliulio ir Jungtinės veiklos partnerių grupė UAB „Panevėžio ryšių statyba“, UAB „Panevėžio melioracija“ atstovaujama UAB „Panevėžio ryšių statyba“ direktoriaus Audriaus Balčėčio pasirašė rangos sutartį Nr. B8-61 „Vandentiekio, buitinių nuotekų tinklų ir nuotekų valymo įrenginių projektavimas ir statyba Grinių gyvenvietėje“. Plačiau…

2017 birželio 2 d. UAB „Kelmės vanduo“ direktorius Bronius Paliulis ir UAB „Kauno hidrogeologija“projektų direktorius Gedeminas Baronas pasirašo sutartį „Vandens gerinimo įrenginių projektavimas ir statyba Grinių gyvenvietėje“, finansuojamą pagal 2014 – 2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų projektą „Kelmės r. gyvenviečių vandentvarkos ir aplinkosaugos infrastruktūros modernizavimas ir plėtra “. Įgyvendinant Investicinį projektą planuojama suprojektuoti ir pastatyti vandens gerinimo įrenginius Grinių gyvenvietėje. Naujais vandens gerinimo įrenginiais naudosis preliminariai 109 namų ūkiai.

2016 sausio 27 d. Lietuvos vandens tiekėjų asociacija, kartu su Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centru organizuoja šalies moksleivių plakatų konkursą „VANDUO: VARTOK IR SAUGOK!“ Plačiau…

2014 balandžio 7 d. Kelmės mieste įgyvendinamas projektas „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Kelmės mieste“ (paramos sutarties Nr. VP3-3.1-AM-01-V-02-112). Projektas finansuojamas pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto „Aplinka ir darnus vystymasis“ VP-3.1-AM-01-V priemonę „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra“. Plačiau…