Pranešimas apie asmens duomenų tvarkymą

2018 m. gegužės 29 d. UAB „Kelmės vanduo“, vadovaudamasi Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nuostatomis, šiuo Pranešimu Jus, kaip įmonės klientą, informuoja apie Bendrovės, kaip duomenų valdytojo, vykdomą Jūsų asmens duomenų tvarkymą. Plačiau…

Kelmės miesto ir rajono gyventojų dėmesiui

LR Aplinkos ministerija su Aplinkos projektų valdymo agentūra reikalauja, kad visi gyvenamieji namai būtų prijungti prie centralizuotų nuotekų tinklų.

Visi gyventojai, kuriems suteikta ši galimybė, privalo savo būstą prijungti prie centralizuotų tinklų, kad būtų pasiekti Projektų finansavimo ir administravimo sutartyje numatyti stebėsenos rodikliai. Kitu atveju administruojanti institucija – Aplinkos projektų valdymo agentūra taikys finansines sankcijas.

Prašome  gyventojus kuo skubiau prisijungti prie centralizuotų vandentiekio ir nuotekų tinklų. Plačiau…

2017 m. lapkričio 24 d. UAB „Kelmės vanduo“, atstovaujama direktoriaus Broniaus Paliulio, ir UAB „Techsis“, atstovaujama direktoriaus Algirdo Birkanto, pasirašė rangos sutartį Nr.B8-62 „Buitinių nuotekų tinklų ir nuotekų valymo įrenginių projektavimas ir statyba Kukečių gyvenvietėje“. Įgyvendinant projektą Kukečių gyvenvietėje, planuojama suprojektuoti ir pakloti 3,897 km naujų nuotekų tinklų ir pastatyti naujus nuotekų valymo įrenginius. Paslaugomis naudosis 58 namų ūkiai (128 gyventojai).

2017 m. lapkričio 23 d. UAB „Kelmės vanduo“ atstovaujama direktoriaus Broniaus Paliulio ir Jungtinės veiklos partnerių grupė UAB „Panevėžio ryšių statyba“, UAB „Panevėžio melioracija“ atstovaujama UAB „Panevėžio ryšių statyba“ direktoriaus Audriaus Balčėčio pasirašė rangos sutartį Nr. B8-61 „Vandentiekio, buitinių nuotekų tinklų ir nuotekų valymo įrenginių projektavimas ir statyba Grinių gyvenvietėje“. Plačiau…