PRADEDAMAS RENGTI KELMĖS M. NUOTEKŲ VALYKLOS, ESANČIOS VARIŲ K., LIOLIŲ SEN., KELMĖS R. SAV. REKONSTRAVIMO PROJEKTAS

Statybos adresas: Raseinių g. 47, Varių k., Liolių sen., Kelmės r. sav., sklypo kadastrinis Nr. 5438/0003:72; Varių k., Liolių sen., Kelmės r. sav., sklypo kadastrinis Nr. 5438/0003:38
Statinio naudojimo paskirtis: kita, kiti inžineriniai statiniai, nuotekų šalinimo tinklų, vandentiekio tinklų, kitų inžinerinių tinklų;
Projektuotojas: UAB „Atamis“, el. p. info@atamis.lt, tel. (8 5) 2728334, projektinius pasiūlymus parengęs projektuotojas Gintas Stankus, el. p. gintas.stankus@gmail.com, tel. Nr. (8 610) 20428;
Statytojas: UAB „Kelmės vanduo“, Kelmė, Kooperacijos g. 1A, tel. (8427) 61227;
Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima Žirmūnų g. 139, Vilnius, 9 – 16 val. iki 2018-10-12, Tel. Nr. (8 5) 2728334 , mob. Tel. Nr. (8 600) 35514 ir Kelmės rajono savivaldybės interneto svetainėje adresu www.kelme.lt;
Informaciją (pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų) teikti iki 2018 m. spalio 12 d. el. paštu a.jakubenas@atamis.lt;
Viešas susirinkimas, kurio metu projektuotojas supažindins susirinkimo dalyvius su projektiniais pasiūlymais ir atsakys į viešo susirinkimo dalyvių klausimus vyks 2018-10-12, 17:00 val., adresu Kooperacijos g. 1A, Kelmė.

Projektiniai pasiūlymai

Vizualizacija

Keičiasi paslaugų bazinės kainos

      2018 m. rugsėjo 21 d.  Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimu Nr.O3E-292 vienašališkai nustatytos geriamojo vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo, atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugų bazinės kainos, kurios įsigalios nuo 2018 m. lapkričio 1 d. Plačiau…

Pranešimas apie asmens duomenų tvarkymą

2018 m. gegužės 29 d. UAB „Kelmės vanduo“, vadovaudamasi Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nuostatomis, šiuo Pranešimu Jus, kaip įmonės klientą, informuoja apie Bendrovės, kaip duomenų valdytojo, vykdomą Jūsų asmens duomenų tvarkymą. Plačiau…

Kelmės miesto ir rajono gyventojų dėmesiui

LR Aplinkos ministerija su Aplinkos projektų valdymo agentūra reikalauja, kad visi gyvenamieji namai būtų prijungti prie centralizuotų nuotekų tinklų.

Visi gyventojai, kuriems suteikta ši galimybė, privalo savo būstą prijungti prie centralizuotų tinklų, kad būtų pasiekti Projektų finansavimo ir administravimo sutartyje numatyti stebėsenos rodikliai. Kitu atveju administruojanti institucija – Aplinkos projektų valdymo agentūra taikys finansines sankcijas.

Prašome  gyventojus kuo skubiau prisijungti prie centralizuotų vandentiekio ir nuotekų tinklų. Plačiau…