Informuojame

KELMĖS M. NUOTEKŲ VALYKLOS VARIŲ K., (KAD. NR. 5438/0003:38) IR RASEINIŲ G. 47 (KAD. NR. 5438/0003:72), VARIŲ K., LIOLIŲ SEN., KELMĖS R. SAV. REKONSTRAVIMAS

atrankos išvadą dėl poveikio aplinkai vertinimo

Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas:

UAB „Kelmės vanduo“, įm. k. 162559136, Kooperacijos g. 1A, LT-86134 Kelmė, telefonas 8 427 61227; Faksas 8 427 61224, el. pašto adresas:  info@kelmesvanduo.lt, direktorius@kelmesvanduo.lt.

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas:

Kelmės m. nuotekų valyklos Varių k., (Kad. Nr. 5438/0003:38) ir Raseinių g. 47 (Kad. Nr. 5438/0003:72), Varių k., Liolių sen., Kelmės r. sav. rekonstravimas.

Planuojamos ūkinės veiklos vieta:

Varių k., (Kad. Nr. 5438/0003:38) ir Raseinių g. 47 (Kad. Nr. 5438/0003:72), Varių k., Liolių sen., Kelmės r. sav.

Atsakingos institucijos priimta atrankos išvada, ar privaloma vertinti poveikį aplinkai:

Planuojamai ūkinei veiklai – nuotekų valyklos rekonstravimui, poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas, Aplinkos apsaugos agentūra, 2018-12-03 raštas Nr. (30.5)-A4-2855.

Kur, kada ir iki kada galima išsamiau susipažinti su informacija apie planuojamą ūkinę veiklą:

Su informacija apie planuojamą ūkinę veiklą galima susipažinti per 20 darbo dienų nuo šio skelbimo paviešinimo Aplinkos apsaugos agentūros Taršos prevencijos departamento Vandenų taršos prevencijos skyriuje Šiauliuose Tilžės g. 198 (LT-76203).

Kam ir iki kada teikti pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą:

Aplinkos apsaugos agentūroje Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, tel. (8 70) 66 2000., el.p. aaa@aaa.am.lt, (terminas – 20 darbo dienų nuo šio skelbimo).

Kur galima išsamiau susipažinti su atrankos išvada ir atrankos dokumentais:

Aplinkos apsaugos agentūros Taršos prevencijos departamento Vandenų taršos prevencijos skyriuje Šiauliuose Tilžės g. 198 (LT-76203).