Ataskaitos

Strateginis veiklos planas

RAS patvirtinimas dėl atitikimo metodikos reikalavimams

Reguliuojamos veiklos ataskaita 2017 m.

Reguliavimo apskaitos sistemos aprašas (RAS)

2017 m. Vadovo ataskaita

2017 m. Audito išvada

2016 m. Audito išvada

Finansinė ataskaita už 2015 m.

Metinis pranešimas už 2015 m.

Metinis pranešimas už 2014 m.

2012 metų veiklos rodikliai V grupės vandens tiekimo įmonių. (Pagal vandens paslaugų pardavimo apimtis UAB „Kelmės vanduo“ priskiriama V grupei)

Priemonių planas 2012 -2015 m. ir 2011 m. rezultatai