Asmens duomenų apsauga

2018 m. gegužės 29 d. UAB „Kelmės vanduo“, vadovaudamasi Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nuostatomis, šiuo Pranešimu Jus, kaip įmonės klientą, informuoja apie Bendrovės, kaip duomenų valdytojo, vykdomą Jūsų asmens duomenų tvarkymą. Plačiau…

Asmens duomenų apsaugos pareigūnas – Advokatų profesinė bendrija „Kaminskienė ir partneriai PROTEGO“, Arnas Petraitis, tel. 8 694 90 339, el. paštas duomenu.apsauga@protego.lt