2017 m. lapkričio 24 d. UAB „Kelmės vanduo“, atstovaujama direktoriaus Broniaus Paliulio, ir UAB „Techsis“, atstovaujama direktoriaus Algirdo Birkanto, pasirašė rangos sutartį Nr.B8-62 „Buitinių nuotekų tinklų ir nuotekų valymo įrenginių projektavimas ir statyba Kukečių gyvenvietėje“. Įgyvendinant projektą Kukečių gyvenvietėje, planuojama suprojektuoti ir pakloti 3,897 km naujų nuotekų tinklų ir pastatyti naujus nuotekų valymo įrenginius. Paslaugomis naudosis 58 namų ūkiai (128 gyventojai).